Energiteknik

Vi strävar efter att identifiera resurseffektiva och konkurrenskraftiga tekniker, såväl som vägar för en hållbar omställning av sektorer som energi, transport och tung industri. Vi kombinerar praktisk forskning inom energiomvandlingsprocesser med ett systemperspektiv, och deltar i många nationella och internationella projekt.

Chalmers Kraftcentral
Forskningsanläggningen Chalmers Kraftcentral, med sina två karakteristiska skorstenar, återfinns centralt på campus Johanneberg.

Pågående projekt och aktiviteter täcker ett brett spektrum av frågor som handlar om att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan från energiomvandling och energianvändning inom ett brett spektrum av sektorer. Avdelningen är också värd för forskningsinfrastrukturen Chalmers kraftcentral, som spelar en central roll i vår forskningsverksamhet.

Vår forskning syftar till att identifiera resurseffektiva och konkurrenskraftiga tekniker och omvandlingsvägar som gör det möjligt för energi-, energiintensiv tung industri och transportsektorer att uppfylla ambitiösa internationella mål för hållbar utveckling. En viktig egenskap hos vår forskning är kombinationen av aktiviteter på systemnivå med fördjupad utveckling av energiomvandlingsprocesser, samt deltagande i ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt.

Våra forskningsområden

Termiska omvandlingsprocesser

Experimentell teknisk forskning med fokus på termiska omvandlingsprocesser och tekniker för omvandling av råmaterial till produkter med ultralåga utsläpp, som inkluderar: kemcyklisk förbränning, Fluidiserad bäddteknik för förbränning och förgasning, Oxy-fuel förbränning, Nya tekniker för att rena rökgaser, kombinerad energi- och materialåtervinning samt industriella förbränningsapplikationer.

Diagnostiska mätningar och modellering

Industriell forskning på plats, som stöd för efterlevnad av stränga utsläppsbestämmelser.

Modellering och analys av energisystem

Modellbaserad energisystemanalys för utbud, distribution och efterfrågan av nätbaserade energibärare.

Processintegration och process-systemteknik (PSE)

Utveckla verktyg för analys och konceptuell design av koldioxidneutrala och resurseffektiva industriella processer.