djpt_David_Pallarès

David Pallares Tella

  • Viceprefekt, Rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Biträdande professor, Energiteknik, Rymd-, geo- och miljövetenskap