Mätteknik på distans 2024

​Vid mätningar får man alltid med ett mätfel, beroende på vad man använder för utrustning. Kursen Mätteknik på distans tar upp val av utrustning och hur man hanterar mätosäkerheten på bästa sätt.

Under höstterminen 2024 planerar vi att ge kursen på engelska för första gången. Mer information kommer!

Bild på mätutrustning

Ur kursinnehållet:

  • Mätningar av likspänning, likström och resistans
  • Mätningar av tid och frekvens
  • Instrumenthantering
  • Mätmetoder
  • Mätosäkerhet, störningar och signalanalys