Exoplaneter

Vi upptäcker och karaktäriserar exoplaneter - planeter som kretsar kring andra stjärnor - och studerar deras ursprung, utveckling och beboelighet.

Satellitteleskopet Cheops
Cheops, satellitteleskopet som ligger i omloppsbana runt jorden, syns här i en illustration med ett exoplanetsystem i bakgrunden. Credit: ESA/ATG medialab.

Vi studerar hur man kan upptäcka planeter runt andra stjärnor, och hur egenskaperna hos dessa planeter kan fastställas.

Beräkningarna görs med hjälp av data från rymdteleskop som NASA:s TESS- och Kepler samt ESA:s CHEOPS, men även från jordbaserade teleskopdata i samarbete med internationella forskarteam. Resultaten används för studier av exoplaneternas mångfald, sammansättning, demografi, systemarkitektur och interaktionerna mellan värdstjärnan och dess planeter. Vi medverkar också i förberedelserna inför nästa europeiska rymdprogram med syfte att hitta exoplaneter – PLATO.

Vi studerar även hur planeter bildas i de ”skivor”, diskar, som omger stjärnsystemen i ett tidigt stadium av deras livscykel, och konstruerar teoretiska modeller för hur planeter skapas och för hur planetära system och planetskapande skivor utvecklas.

Fakultetsmedlemmar inom området

Forskningsprogram i urval

Exoplanets from space - CHEOPS and PLATO ESA's next two projects (Phase 2) 2020-2024 (Carina Persson (PI), Malcolm Fridlund).

Exoplanet diversity with satellite studies 2019 - 2023 (Carina Persson (PI), Malcolm Fridlund, Iskra Georgieva).

Entering into new territory of exoplanet characterisation 2021-2022 (Judith Korth (PI), Carina Persson, Malcolm Fridlund).

Chalmers Initiative on Cosmic Origins (CICO) (PI Jonathan Tan)