Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi. Målsättningen för observatoriet är att tillhandahålla observationsresurser av världsklass för svenska och internationella forskare. 

Ett av teleskopen vid Onsala rymdobservatorium

I Onsala driver observatoriet tre radioteleskop för astronomisk forskning. Observatoriet deltar också i internationella radioastronomiska projekt som VLBI (nätverk av radioteleskop) och radioteleskopen APEX och ALMA i Chile, samt i konstruktionen av det nya radioteleskopet SKA som skall byggas i Sydafrika och Australien.

Förutom radioastronomi är geovetenskap en del av observatoriets uppdrag. Den geovetenskapliga utrustningen riktar in sig på globala navigationssystem (t.ex. GPS), mätningar av havsnivå, tyngdkraft samt även gaser i jordens atmosfär. Vi studerar också jordskorpans dynamik och jordens rotation.

Observatoriet har två utvecklingslaboratorier, som utvecklar mottagare för den nationella anläggningens teleskop och för internationella projekt.

Onsala rymdobservatorium grundades 1949 av professor Olof Rydbeck. Institutionen för rymd-, geo och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet, och verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Läs mer om Onsala rymdobservatorium på dess egna sidor