​Navigerande av hållbarhetsomställningar​

Forskargruppen bedriver inter- och transdisciplinär forskning om hur komplexa hållbarhetsomställningar kan vägledas i praktiken.

Lighthouse and rocks

Vi fokuserar på frågor relaterade till att styra, navigera och leda samhälleliga förändringsprocesser kopplat till komplexa hållbarhetsutmaningar och ambitioner som styr mot en önskad framtid. Forskningen syftar till att förstå, utveckla och utvärdera tillvägagångssätt, metoder och verktyg som används för att navigera i övergångar i praktiken, relaterade till att främja systemförändringar och socialt lärande. Det inkluderar backcasting-expeditioner, samhälleliga labb, sociotekniska system, utbildning och lärande samt transformativt ledarskap, inklusive inre förmågor, reflexivitet och etik.

Forskningsfälten hållbar omställning och transformation växer internationellt. En backcasting-metodik är central i gruppens arbete med hållbar omställning. Den har utvecklats, tillämpats och utvärderats under de senaste 30 åren i ett flertal omställningsprocesser i Sverige och internationellt. Gruppen har varit med och grundat Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) som till exempel stod som värd för den 8:e International Sustainability Transitions Conference (IST). Gruppen är värd för Chalmers UNESCO Chair for Education for Sustainable Development och har utvecklat Challenge Lab, som belönades med EAUC/UNEP GUPES Green Gown Award.

Gruppen kombinerar insikter från teoretisk-konceptuell forskning med intensiv fall- och processbaserad forskning. Det inkluderar även granskningar, kvalitativa empiriska jämförelser och syntesarbete. Målet är att ackumulera kunskap som blir till generiska kvalitéer, mekanismer och egenskaper hos transformativa angreppssätt för komplexa hållbarhetsutmaningar – som kan överföras till olika sammanhang.

Seniora forskare

Nyckelpublikationer​

Holmberg, J., & Robèrt, K.-H. (2000). Backcasting from non-overlapping sustainability principles - a framework for strategic planning. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 7, 291–308.

Holmberg, J., & Larsson, J. (2018). A Sustainability Lighthouse—Supporting Transition Leadership and Conversations on Desirable Futures. Sustainability, 10(11), 3842. https://doi.org/10.3390/su10113842

Holmberg, J., & Holmén, J. (2022). Higher Education Leadership: Cruise or Expedition? In H. Lotz-Sisitka & E. Rosenberg (Ed.), NORRAG Special Issue 07: Education in Times of Climate Change. Network for international policies and cooperation in education and training.

Holmén, J., Williams, S., & Holmberg, J. (2022). Comparing sustainability transition labs across process, effects and impacts: Insights from Canada and Sweden. Energy Research & Social Science, 89, 102522. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102522

Holmén, J., Adawi, T., & Holmberg, J. (2021). Student-led sustainability transformations: Employing realist evaluation to open the black box of learning in a Challenge Lab curriculum. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(1). https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2020-0230

McCrory, G., Holmén, J., Schäpke, N., & Holmberg, J. (2022). Sustainability-oriented labs in transitions: An empirically grounded typology. Environmental Innovation and Societal Transitions, 43, 99–117. https://doi.org/10.1016/j.eist.2022.03.004