Forskning vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

​Vi observerar universum, jorden, klimatet och energisystemen, för att på olika sätt främja hållbar utveckling på en global skala, såväl som i små och komplexa system.

Fokus ligger dels på experimentell och teoretisk forskning, dels på utveckling, användning och utvärdering av metoder och verktyg för analys av teoretiska och tekniska system och modeller. Vi utvecklar dessutom nya känsliga instrument för forskning om rymden, jorden och miljön.

Institutionens forskning är organiserad i fem avdelningar:

Astronomi och plasmafysik

Fokuserar på studier av intra- och extragalaktiska processer samt fusion. Exempel på forskningstema är studier av den interstellära rymden, stjärn- och planetbildning samt plasmaturbulens. Forskningen sker inom stora internationella samarbeten, på internationella observatorier och på Onsala rymdobservatorium.

Energiteknik

Här finns kompetenser inom energisystemanalys, termiska och termokemiska energiomvandlingsprocesser och -system. Sammansättningen av expertisområden kombinerat med en unik experimentell infrastruktur – Chalmers Kraftcentral – samt databaser och modeller, bidrar till en innovativ miljö och idéer som kan ge signifikanta bidrag till samhällsutvecklingen.

Fysisk resursteori

Fokuserar på interaktioner mellan teknik, samhälle och natur, och använder systemperspektiv för att göra tvärvetenskaplig forskning som inkluderar teoriutveckling, matematisk modellering såväl som kvantitativa och kvalitativa analyser.

Geovetenskap och fjärranalys 

Har studier av processer i atmosfären som är av vikt för klimatet som huvudfokus. Forskningen är baserad på fjärrmätning av geofysiska fenomen som skog, havsis och strömmar samt studier på plats av mänskliga såväl som naturliga emissioner ut i atmosfären. 

Avdelningen Onsala Rymdobservatorium

inkluderar den nationella infrastrukturen för radioastronomi och geodesi. Utöver en betydlig teknisk stab för observatoriet ingår forskargruppen för avancerad mottagarutveckling, GARD, samt enheten för Rymdgeodesi och geodynamik i avdelningen. På avdelningen finns också forskargruppen för rymdgeodesi och geodynamik, som studerar processer som påverkar och förändrar jordens form, tyngdkraftsfält och rotation.