Globala system, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Mänskligheten står i dag inför ett antal stora utmaningar vars lösningar kommer att kräva genomgripande förändringar av både teknik och samhälle. Det här programmet rustar dig att förstå och hantera de utmaningar som vi ställs inför på lokal och global nivå. Du kommer att lära dig att tänka systematiskt kring dessa och hur de interagerar med samhället, tekniken och naturen.

Utbildningens innehåll

Globala system är programmet för dig som vill förstå helheten och de komplexa samspel mellan natur, teknik och samhälle som gör det möjligt att förklara och påverka vår omvärld både lokalt och globalt. Utifrån en grund i matematik, fysik och datavetenskap samt med omfattande inslag av matematiskt tänkande, systemtänkande, modellering och problemlösning, kommer du att lära dig att arbeta undersökande och kreativt. Utbildningen förbereder dig för att förstå och utforska större system samt att arbeta med utveckling av modeller, simulering och dataanalys för natur, teknik och samhälle.

Parallellt med detta kommer du att bli introducerad till olika komplexa frågeställningar och läsa kurser som fokuserar på specifika globala system, som till exempel klimatpåverkan, vattensystem och energianvändning.

Programmet är utformat på ett sådant sätt att grundläggande kunskap kopplas till tillämpning. Detta innebär till exempel att matematikkurser läses parallellt med kurser inom globala system.
Kurser inom fysik, matematiskt tänkande, modellering och problemlösning innehåller en bas i grundläggande kunskaper och färdigheter, men med ett betydande inslag av viktiga användningsproblem som följer en röd tråd i programmet. På så vis utvecklar du en bättre förståelse för hur teori och praktik hänger ihop. Under utbildningens gång får du också läsa projektbaserade kurser där du samarbetar med andra för att lösa olika problem.

Under det fjärde och femte året läser du något av de valbara masterprogrammen. Här finns möjlighet att inrikta sig mot matematik, teknik och naturvetenskap, men också mot entreprenörskap och ledarskap.

Arbetsområden

Civilingenjörer som tänker utifrån ett helhetsperspektiv är eftertraktade av både näringsliv, offentlig sektor och akademi. Din bakgrund förbereder dig för verksamhet som ser potential i globala hållbarhetsutmaningar som drivkraft för innovation. Du rustas också för att leda komplexa förändringsprocesser.

Exempel på områden där kunskap om systemgränser och interaktioner är centrala är i gränslandet mellan data science och artificiell intelligens (AI), sociotekniska system såsom transport och energi samt material-cirkulär ekonomi i relation till globala hållbarhetsmål.

Programmet ger dig även en god grund för forskarstudier inom ett flertal områden där modellering och simulering av system tillsammans med avancerad analys är viktiga.

Valbara masterprogram

Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)