Geovetenskap och fjärranalys

Vi bedriver forskning för att angripa globala miljöproblem och förstå processerna bakom dem. Både genom mätteknisk kompetens, inklusive mätningar från markytan, satellitmätningar och tolkning av dessa mätningar, samt genom modellering. Vi utvecklar även instrument, tillämpningar och analysmetoder. 

Du kan läsa mer om vår forskning på vår engelska webbplats. (Växla genom att klicka på English).