Plasmafysik och fusionsenergi

Gruppens huvudfokus är att tillhandahålla teoretiskt stöd till de globala försöken att förverkliga termonukleär fusion som en ren, säker och hållbar energikälla.

Illustration av en fusionsplasmareaktor
Den här bilden visar en sektion av plasma (i rosa, så som det ser ut i verkligheten) överlagrat inuti den brittiska JET-maskinen. I själva verket sträcker sig plasmat hela vägen runt maskinen, men är så het att den bara är synlig i den svalare nederdelen. 2024 togs JET ur drift efter 40 års tjänst. Bild och illustration: JET.

Huvudområdena för vår forskning är den miljoner grader varma plasman, där vi studerar turbulens och partikeltransport, samt fysiska egenskaper och magnetohydrodynamisk stabilitet (MHD).

Forskningen är starkt integrerad i det internationella forskningsfältet, särskilt genom EU och ITER-samarbetet, där en reaktor byggs i Caderache, södra Frankrike, samt den brittiska reaktorn JET, ett 40 år långt samarbete som avslutades 2024.

Fakultetsmedlemmar inom området