Astronomi och plasmafysik

Bild 1 av 5
Galaxkrock
Två stjärnor som delar atmosfär
En exoplanet runt sin stjärna
Molekylära moln blått och orange
Inuti en fusionsmaskin
Objektet ZW II 96 (även II Zw 96) är ett par galaxer i en pågående krock. De återfinns i stjärnbilden Delfinen (Delphinus), cirka 500 miljoner ljusår från jorden. Bild: ESA/Webb, NASA & CSA.

Vår forskning täcker in en lång rad ämnen – från planeternas atmosfärer, via den tidiga utvecklingen av stjärnor och planeter, till stjärnornas senare utvecklingsstadier, fysiken och kemin hos interstellär och intergalaktisk materia, galaxernas struktur och utveckling, samt kosmologi.

Vi gör observationer i de flesta våglängder, men fokuserar på radiovågor och infraröda våglängder. Vi utför teoretisk forskning och utvecklar numeriska simuleringar och modeller av komplexa system som galaxer och gasmoln. Vi utvecklar också framtidens teleskop, för användning såväl på jorden som i rymden.

Vi bidrar också till de globala ansträngningarna att utveckla termisk fusionsenergi som en ren, säker och hållbar energikälla, genom att bistå med teoretiska modeller och studier. I samband med detta studerar vi olika aspekter av fysiken kring de extremt energirika partiklarna i det miljoner gradera varma fusionsplasmat samt stabiliteten i den magnetfält som håller plasmat på plats inne i fusionsmaskinerna.

I vårt arbete drivs vi framför allt av en nyfikenhet på universums utveckling, en vilja att främja utbildning och forskning som en viktig del av det moderna samhället och ett driv att utbilda och inspirera nästa generations forskare.

Läs mer om våra forskningsområden

Aktiva galaxkärnor

Vi utforskar utvecklingen av galaxer och deras supermassiva svarta hål.

Astrokemi

Vi studerar kemiska processer, i det interstellära mediet och i olika kosmiska objekt.

Utvecklade stjärnor

Vi studerar de senare stadierna i utvecklingen hos stjärnor med stor eller liten massa.

Exoplaneter

Vi upptäcker och karaktäriserar exoplaneter, och studerar deras ursprung, utveckling och beboelighet.

Galaxhopar och galaxers utveckling

Vi undersöker hur galaxer skapats och utvecklats under de första miljarderna åren efter Big Bang.

Stjärnbildning och det interstellära mediet

Vi studerar hur galaxernas gasreservoarer ger upphov till nya stjärnor.

Fusionsplasmafysik

Vi tillhandahåller teoretiskt stöd till de globala försöken att förverkliga fusionsenergi.

Publikationer

Publikationer från avdelningen Astronomi och plasmafysik, i databasen Chalmers research.

(Öppnas i ny flik)