Avancerad mottagarutveckling (GARD)

Bild 1 av 2
Almas teleskop under blå himmel med lätta moln
Insidan på ett av ALMAs teleskop
Superteleskopet Alma i Chile har 66 antenner, alla med mottagare skapade av GARD. Foto: ESO/C. Malin

Gruppen för avancerad mottagarutveckling är en forsknings- och ingenjörsgrupp som arbetar med utveckling av instrument och mottagarsystem till några av världens största radioastronomiteleskop.

Gruppen för avancerad mottagarutveckling är en forsknings- och ingenjörsgrupp som arbetar med instrumentering för terahertzteknik. Dessa terahertzfrekvenser omfattar millimeter- och submillimetervåglängder (vid frekvenser 100 GHz och högre) samt frekvenser över 1000 GHz.

Forskningsverksamheten vid GARD är inriktad på supraledande elektronik, materialvetenskap och tunnfilmbehandling. Resultaten och erfarenheten från denna forskning främjar utveckling och byggande av toppmoderna instrument som används inom radioastronomi och miljövetenskap.

Expertisen som finns hos GARD gör det möjligt för gruppen att vara en aktiv deltagare för leverans av instrument och mottagarsystem till några av världens största radioastronomiteleskop såsom ALMA, APEX och Herschel.

Våra forskningsfält

Materialvetenskap och tunnfilmbehandling

Detta innefattar karakterisering av de fysiska egenskaperna och strukturen hos supraledande flerlagersystemen och deras interna gränssnitt som utvecklas till olika tekniker för tillverkning och deponering av tunnfilm. Dessa används till att bygga enheter och komponenter som finns i sensorer för mottagning av stålning i terahertzområdet.

Supraledande elektronik inklusive aktiva komponenter

Här ligger GARDs fokus på supraledande THz koherenta sensorer med extremt lite brus. Detta omfattar SIS-blandare som är baserade på Nb-tunnlingsstrukturer med AlOx- och AlN-barriärskikt, HEB Terahertz-blandare som använder ultratunna NbN-epitaxialfilmer etc.

Terahertz komponenter och teknik

GARD utvecklar aktiva bredbandiga RF- och IF-komponenter och arbetar med en unik mikro-maskinbearbetad teknik vid framställningen av THz vågledarkretsar och komponenter.

Terahertz instrumentation och system.

GARD har en stark kompetens för att bygga kompletta terahertzinstrument för radioastronomi och miljövetenskap. Denna kunnighet inom Gaussian optik och optiska system, kryo-och vakuumteknik samt systemdesign använder GARD vid byggande av mottagarsystem.

Stöd till Onsala rymdobservatorium

Utöver de ovan nämnda forskningsområdena har GARD-gruppen också en stor roll för att stödja verksamheten för den svenska nationella anläggningen för radioastronomi, Onsala rymdobservatorium, vid APEX-teleskopet. Arbetet inkluderar även underhåll av befintliga mottagare och leverans av nya toppmoderna mottagare till teleskopen.

Personal