Alumner från rymd-, geo och miljövetenskap

Doktoranderna på SEE studerar rymden, atmosfären och jorden, energiteknik och -system, samt hållbar utveckling inom till exempel transporter och konsumtion. Här kan du läsa om vad några av som doktorerat på senaste tiden har studerat – och vad de tyckte om sin tid som doktorander. 

Karl Vilén
Karl Vilén

Karl Vilén: "Om uppvärmningslösningar för framtida bostäder i städer"

Karl Vilén, avdelningen för Energiteknik, disputerade 6 februari 2024, med en avhandling som fokuserar på uppvärmningslösningar för framtida bostäder i städer.

– I allmänhet har användningen av fjärrvärme varit den vanligaste uppvärmningslösningen, men den tekniska utvecklingen av andra lösningar, som t ex värmepumpar, har gjort dessa andra lösningar livskraftiga även i städer. Min forskning har handlat om att modellera hur framtida uppvärmningssystem som är hållbara och kostnadseffektiva kan se ut. 

Vad skulle du säga har varit den mest givande delen av din doktorandresa?

– Att jag har fått möjlighet att gräva djupt i många delar av hela energisystemet och bestämma hur jag ska använda den kunskapen när jag gör min egen forskning. Diskussionerna med mina kollegor har också varit något som jag har värderat högt.

Läs Karls avhandling: "Evolution of Future Heating Systems - Modeling of an Expanding City Using a Dynamic Systems Approach".

Jinxi Yang: "Övergången till ett koldioxidneutralt elsystem är avgörande för att uppfylla våra klimatmål"

Jinxi Yang, avdelningen för Fysisk resursteori, disputerade 10 november 2023, med en avhandling som handlar om utveckla en modell som simulerar investeringsbeslut inom elsektorn. Modellen som kallas HAPPI Heterogeneous Agent-based Power Plant Investment Model) kan hjälpa till att identifiera potentiella möjligheter att påskynda omställningen med låga koldioxidutsläpp.  

– Jag valde det här ämnet för att övergången till ett koldioxidneutralt elsystem är avgörande för att uppfylla våra klimatmål. Det finns fortfarande ett betydande investeringsgap i de investeringar som krävs för att uppnå målen, och min forskning syftade till att ge insikter om att överbrygga detta gap.

Läs Jinxis avhandling: "Exploring the Transition to a Low-Carbon Electricity System — Using Agent-Based Modeling".

Iskra Georgieva
Iskra Georgieva

Iskra Georgieva: "Jakten på exoplaneter"

"För mig är exoplaneter det bästa av två världar - mystiska men ändå högst påtagliga"

Iskra Georgieva, avdelningen för Astronomi och plasmafysik, disputerade den 16 juni 2023 med en avhandling som handlar om metoder för att identifiera och kartlägga exoplaneter – planeter som kretsar runt andra stjärnor. Det är spännande tider för exoplanetforskningen, tycker Iskra.

– Vi upptäcker fler och fler av dessa mystiska planeter. Vi kan inte åka dit med den teknik och fysik vi har idag, de är inte inom räckhåll även om vi reser i flera livstider, vi kan inte riktigt se hur de ser ut. De inspirerar till många frågor, inte minst 'Kan det finnas liv där?'.

Läs Iskras avhandling: "A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velocity and Transit Photometry.".

Alla Toktarova
Alla Toktarova

Alla Toktarova: "Jag har fokuserat på utfasningen av kol inom industrin"

Alla Toktarova, avdelningen för Energiteknik, disputerade 8 maj 2023, med en avhandling som handlar om hur en elektrifiering av basmaterialindustrin (t ex stål, cement och plast) påverkar efterfrågan på el. Enligt Allas modeller kommer en sådan elektrifiering att öka efterfrågan på el i EU med cirka 44 procent. 

Hur skulle du beskriva din tid som doktorand?

"Fast and Furious, med många toppar och dalar. Skulle jag göra om den här resan? Definitivt nej. Var det värt det? Definitivt ja."

Läs Allas avhandling: "Electrification of the basic materials industry – Implications for the electricity system".

Christian Langner
Christian Langner

Christian Langner: "Processdesign kan vara mycket utmanande, särskilt när det finns osäkra parametrar"

Christian Langner, avdelningen för Energiteknik, disputerade med sin doktorsavhandling "Advances in optimal design and retrofit of chemical processes with uncertain parameters: Applications in design of heat exchanger networks", den 12 juni 2023. Hans avhandling behandlar om utmaningar inom processdesign i kemisk industri, där det förekommer osäkra parametrar.

Christian, har du några råd till en ny doktorand?

– Bli inte låst, särskilt i början! Försök att se dig omkring, prata med olika personer speciellt från andra forskargrupper och kanske försök hitta fler seniora doktorander som arbetar med ämnen som intresserar dig, och som i bästa fall men inte nödvändigtvis (!!) också delar likheter med ditt ämne (s). Kanske kan du samarbeta med en sådan doktorand, till exempel genom att bidra till en uppsats.

Läs Christians avhandling.

Ahmet Mandev
Ahmet Mandev

Ahmet Mandev: "Plug-in hybrider kan spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn"

Ahmet Mandev på avdelningen Fysisk resursteori disputerade den 8 juni 2023, med avhandlingen "The Role of Plug-in Hybrid Electric Vehicles in Electrifying Personal Transport". Han har studerat så kallade plug-in hybrider (PHEV) som beskrivs på väldigt olika sätt i samhällsdebatten – som vargar i fårakläder eller en "inkörsport" in i elfordonsvärlden.

Läs Ahmets avhandling

Emil Fransson
Emil Fransson

Emil Fransson: "Fusion har alla fördelarna från vanlig kärnkraft, men inga av nackdelarna"

Emil Fransson, doktorand inom fusionsenergi på avdelningen för astronomi och plasmafysik, har arbetat med att förbättra datorsimuleringar av hur partiklar rör sig och kolliderar i en fusionsreaktor. Han disputerade den 12 april 2023 med avhandlingen Turbulent transport in Tokamak Plasmas: linear-, quasi-linear and non-linear simulations. 

Läs Emils avhandling

Andri Spilker
Andri Spilker

Andri Spilker: "Att förstå stjärnbildning är en del av att förstå vårt kosmiska ursprung"

Andri Spilker vid Astronomi och Plasmafysik har under sina doktorandstudier studerat stjärnbildning och beskrivit hur egenskaperna hos den stjärnbildande gasen förändras med skala, tid och betraktningsvinkel. Hon disputerade den 31 mars 2023.

– Den mest givande delen av min doktorandresa har varit att presentera och diskutera vetenskap på konferenser och med allmänheten. Jag har arbetat med vetenskapskommunikation och utåtriktad verksamhet för Onsala rymdobservatorium och har uppskattat att prata med både forskare och allmänhet om universum.

Läs Andris avhandling: Bird's eye view of star formation in the local Milky Way - How perspective changes with scale, time and viewing angle