Onsala rymdobservatorium

Avdelningen ​Onsala rymdobservatorium består av den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi och de två forskargrupperna Avancerad mottagarutveckling (GARD) samt Rymdgeodesi och geodynamik. 

Onsalas teleskop med reflektioner i framförliggande vatten

Vår målsättning är att tillhandahålla observationsresurser av världsklass för svenska och internationella forskare.

  • Vi utvecklar mottagare för observatoriets teleskop och för internationella projekt inom forskningsfälten radioastronomi och geovetenskap .
  • Vi arbetar med framtagning av avancerade vetenskapliga instrument, som används inom radioastronomi och miljöforskning.
  • Vi bestämmer rörelser i jordskorpan, jordens rotationsparametrar och mängden vattenånga i atmosfären, huvudsakligen med hjälp av navigationssatelliter (t.ex. GPS) och långbasinterferometri (VLBI).
  • Observatoriet driver flera radioteleskop i Onsala, och är partner i flera internationella teleskopsamarbeten.

Forskningsinfrastrukturen Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium (OSO), den svenska nationella infrastrukturen för radioastronomi, förser forskare med utrustning för att studera jorden och resten av universum.