Stjärnbildning och det interstellära mediet

Vi studerar hur galaxernas gasreservoarer ger upphov till nya stjärnor, i och utanför vår egen galax. 

Molekulära moln i grönt mot svart bakgrund
Molekylära moln, från forskningsprogrammet PROMISE / J. Kainulainen.

Processen när nya stjärnor bildas är beroende av en stor mängd olika fysiska krafter och processer, till exempel gravitation, turbulens, termodynamik, magnetfält och kemi. Dessa processer verkar i flera olika skalor, från tvärsöver hela galaxen ner till individuella stjärnor. Därför är studiet av hur stjärnor bildas ett forskningsfält som omfattar vitt skilda grenar av fysiken, i väldigt olika skalor. 

Några av de viktigaste frågorna vi studerar är:

  • Hur reglerar olika slags fysiska processer stjärnornas tillblivelse och avgör när och var nya stjärnor bildas?
  • Vad bestämmer massan hos individuella stjärnor?
  • Hur bildas stjärnhopar?
  • Hur fördelas gasen – råmaterialet för nya stjärnor – över Vintergatan?
  • Hur påverkar bildandet av nya stjärnor galaxernas utveckling?

Fakultetsmedlemmar inom området

Forskningsprogram i urval

Chalmers Initiative on Cosmic Origins (CICO) (PI Tan)

Massive Star Formation Through the Universe (MSTAR) (ERC Advanced Grant; PI Tan)

PROMISE Origins of the Molecular Cloud Structure (ERC Starting Grant, PI Kainulainen)

Young Outflows and Disks with ALMA (YODA) (Co-PI Bjerkeli)

The Origin and Fate of Dust in the Universe (KAW Project Grant, PI Knudsen)