Trådlös teknik, fotonik och rymdteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Världen genomgår en fjärde industriell revolution. Digital data är den nya huvudstaden och internet har blivit en lika värdefull resurs som vatten eller elektricitet. Detta masterprogram kommer att utbilda dig till att bli en teknisk innovatör, utveckla och innovativa koncept för att utgöra kärnan i nästa generation av mobiltelefoner, antenner, kvantdatorer, sensorer, robotar, kommunikationssystem och satelliter.

Programmet syftar inte till att ge dig alla svar – snarare hjälper det dig att ställa rätt frågor. Du kommer att ta examen som expert på trådlös teknik och fotonik och kommer att vara mycket efterfrågad inom områden som rymdfart, medicinsk teknik och fordonsteknik.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.