Metod- och modellutveckling för studier av samhälleliga system​

Vår forskning syftar till att beskriva och förstå system sammansatta av interagerande individer i samhället. Området inkluderar modellutveckling av resursomsättande system, t ex energisystemets utveckling.

Illustration: Interagerande aktörer i ett system

Området har sina rötter i komplexa system med idéer om framväxande fenomen, som genereras av underliggande mekanismer. I detta ingår modeller och metoder som utnyttjar inlärning och evolution, liksom modeller som brukar beskrivas som agentbaserade. Det senare innebär att man uttryckligen inkluderar modellkomponenter som fångar individuella beslutsprocesser och hur dessa påverkas av beteende hos andra agenter och systemets egenskaper.

Delar av forskningen kopplar starkt till energi- och miljöfrågor. Studier av resurs- och energiomsättande system bygger ofta på optimering som metod för att karaktärisera möjliga utvecklingsvägar. Genom att använda agentbaserad modellering kan man släppa på en del krav på idealitet hos systemet, för att få en kompletterande bild av problem och möjligheter i t ex ett energisystems omställning mot förnybar energi.

Seniora forskare

Nyckelpublikationer​​

Liv Lundberg, Emma Jonson, Kristian Lindgren, David Bryngelsson, Vilhelm Verendel. A cobweb model of land-use competition between food and bioenergy crop​s, Journal of Economic Dynamics and Control 53, 1-14 (2015).

Kristian Lindgren, Emma Jonson, and ​Liv Lundberg. Projection of a heterogenous agent-based production economy model to a closed dynamics of aggregate variables,” Advances in Complex Systems 8, 1550012 (2015).

Vilhelm Vere​ndel, Daniel J. A. Johansson, Kristian Lindgren. Strategic reasoning and bargaining in catastrophic climate change games, Nature Climate Change 6 (3), 265-268 (2016).

Emma Jonson, Christian Azar, Kristian Lindgren, Liv Lundberg. Exploring the competition between variable renewable electricity and a carbon-neutral baseload technology, Energy Systems, 1-24 (2018). doi.org/10.1007/s12667-018-0308-6​