Ledningsgruppen vid Rymd-, geo- och miljövetenskap

Institutionens ledningsgrupps uppgift är att regelbundet överlägga i frågor av operativ natur för den löpande driften. Institutionen leds av prefekten med stöd av proprefekt, viceprefekter, administrativ chef, avdelningschefer, HR-partner och kommunikationspartner. 

Peter Forkman, prefekt

Jouni Kainulainen, avdelningschef Astronomi och plasmafysik
Eva Wirström, avdelningschef Onsala rymdobservatorium
Jonas Nässén, avdelningschef Fysisk resursteori
Lars Ulander, avdelningschef Geovetenskap och fjärranalys
Henrik Thunman, avdelningschef Energiteknik
Camilla Kolm, avdelningschef Verksamhetsstöd

Kirsten Kraiberg Knudsen, Proprefekt

Elvire De Beck, viceprefekt för nyttiggörande
Arto Heikkilä, viceprefekt för grundutbildning
​David Pallarès, viceprefekt för forskarutbildning

Maria Karlsson, institutionsekonom
Madelene Olsson, HR-partner