Astrokemi

Vi studerar kemiska processer i det interstellära mediet, den materia som finns mellan stjärnorna i universum, samt i olika kosmiska objekt.

Flera av ALMA:s teleskopantenner, under de centrala delarna av Vintergatan.
Flera av ALMA:s teleskopantenner, under de centrala delarna av Vintergatan.

Vi försöker få en bättre förståelse av hur dessa processer fungerar i de extrema miljöerna i rymden, och hur de kan användas för att studera objektens utveckling och fysiska egenskaper.

Vi gör observationer med hjälp av teleskop som ALMA, APEX, IRAM och NOEMA och gör datamodeller och simulationer av kemiska nätverk och förlopp. Med hjälp av dessa metoder studerar vi de kemiska egenskaperna hos galaxernas gasreservoarer, aktiva galaktiska kärnor, stjärnproducerande regioner, utvecklade stjärnor och objekt i solsystemet.

Fakultetsmedlemmar inom området