Järnvägsspår
Chalmers järnvägsmekanikcentrum

Charmec

Charmec är ett nationellt centrum inom järnvägsmekanik med tolv intressenter från näringsliv och förvaltningar. Forskningen utgår från samverkan mellan fordon/bana och relaterade fenomen (buller, materialnedbrytning, bromsskador med mera), som orsakar mer än hälften av banans och godstågens underhållskostnader.

Mer information finns på CHARMECs gamla hemsida