Safer – fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Safer är ett kompetenscentrum för fordons- och trafiksäkerhet som bedriver samverkande, gränsöverskridande forskning och kompetensbyggande för att eliminera dödsolyckor och allvarliga skador i trafiken. Chalmers är värd för centrumet som har ett femtiotal partners från akademi, industri och samhälle.

Föreståndare

Magnus Granström
Föreståndare vid Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers