Foto: Volvo Lastvagnar/Volvo trucks
Teknologier och innovationer för en framtida grön vätgasekonomi

TechForH2

TechForH2 är ett kompetenscenter för multidisciplinär vätgasforskning med det övergripande syftet att utveckla ny teknik inom vätgasframdrivning för tyngre fordon som ett viktigt steg i omställningen till ett fossilfritt transportsystem.