Lighthouse – Svenskt maritimt kompetenscentrum

Lighthouse är en nationell plattform för samverkan och kunskapsutbyte inom sjöfartsforskning och innovation med fokus på konkurrenskraftig hållbar sjöfart. Centrumet samlar akademi och näring inom sjöfarten. Som en nationell kunskapsnod bidrar Lighthouse till att öka sjöfartens hållbarhet och Sveriges konkurrenskraft.

Föreståndare

Åsa Burman
Centrumföreståndare vid M2 Verksamhetsstöd