Utbildning vid Life sciences

Bild 1 av 1
En forskare tittar på en bakterieodling på en odlingsplatta

Grundutbildning 

Institutionen för life sciences är involverad i grundkurser och fördjupningskurser inom civilingenjörsprogram för bioteknik.

Bioteknik, civilingenjör

Bioteknik är en del av lösningen på många av de problem som vi står inför i dag. Innovativa produkter och miljövänliga t...

Masterprogram

Bioteknik, masterprogram

Inom detta program fokuserar du på gränssnittet mellan kemi, biologi och medicin med teknik som gemensam grund. Du lär d...

Innovativ och hållbar kemiteknik, masterprogram

I en ständigt föränderlig värld har rollen och inverkan av moderna kemiska processer aldrig varit viktigare. Men för att...

Materialkemi, masterprogram

Sedan människans tidigaste historia har material definierat oss och varit en central del av människans utveckling. Stenå...

Kandidat-och examensarbeten

Kandidatprojekt

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för life sciences samt kemi och kemiteknik på Chalmers presenteras i lärplattformen Canvas:

BBTX11 & KBTX16 Kandidatarbetsval 2023

Examensarbete

Tillgängliga examensarbeten på institutionen för life sciences.

Forskarutbildning

En av Chalmers viktiga uppgifter är att bedriva forskning på en mycket hög internationell nivå och att informera samhället om denna forskning.

På institutionen för life sciences finns den Chalmersövergripande forskarskolan Biovetenskap.

Biovetenskap

Vill du utveckla metoder för en bättre strategi av vår hälsa och miljö? Då ska du söka en doktorandtjänst inom forskarut...

Doktorandkurser

Här hittar du Chalmers doktorandkurser. Sortera på institution eller forskarskola. Doktorandkurser som ges av institutio...