Utbildning vid Life sciences

Bild 1 av 1
En forskare tittar på en bakterieodling på en odlingsplatta

Grundutbildning 

Institutionen för life sciences är involverad i grundkurser och fördjupningskurser inom civilingenjörsprogram för bioteknik.

Bioteknik, civilingenjör

Med hjälp av bioteknik kan du skapa eller utveckla produkter och processer för att möta utmaningar inom exempelvis sjukdomsbehandling. Du kan också jobba med hållbar energiproduktion, kemitekniska produkter eller framtidens mat, med fokus på att ta fram hållbara och näringsrika livsmedel.

Masterprogram

Bioteknik, masterprogram

Inom detta program fokuserar du på gränssnittet mellan kemi, biologi och medicin med teknik som gemensam grund. Du lär dig använda tekniska principer för att analysera och manipulera biologiska system med ett brett spektrum av viktiga nya och framväxande tillämpningar som mål, från genetik till processteknik. Expertisen kommer från många olika tvärdisciplinära källor, bland annat från institutionerna för biologi och bioteknik, kemi och kemiteknik samt fysik.

Innovativ och hållbar kemiteknik, masterprogram

I en ständigt föränderlig värld har rollen och inverkan av moderna kemiska processer aldrig varit viktigare. Men för att säkerställa hållbarhet och ekonomisk bärkraft i kommersiella produkter och processer är effektivitet, flexibilitet, säkerhet och minimal miljöpåverkan av yttersta vikt. Detta masterprogram kommer att ge dig de avancerade kunskaper och färdigheter som krävs för att förfina dessa processer och effektivisera omvandlingen av råvaror till färdiga produkter.

Materialkemi, masterprogram

Sedan människans tidigaste historia har material definierat oss och varit en central del av människans utveckling. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern formade avgörande delar av vår historia, och nu går vi in i nanoåldern.Inom detta program använder du kemins alla verktyg för att fördjupa din förståelse av material, utveckla och designa dem för att bli lättare, starkare, billigare, mer hållbara och miljövänliga. Det är de materialen som kommer att utgöra de grundläggande byggstenarna i människans nästa era.

Kandidat-och examensarbeten

Kandidatprojekt

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligen och skriftligen.

De kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för life sciences samt kemi och kemiteknik på Chalmers presenteras i lärplattformen Canvas. Du hittar dem via den här sidan: Välja kandidatarbete

Examensarbete

Examensarbeten annonseras på Exjobbsportalen, där du kan söka efter tillgängliga projekt på institutionen för life sciences. 

Forskarutbildning

En av Chalmers viktiga uppgifter är att bedriva forskning på en mycket hög internationell nivå och att informera samhället om denna forskning.

På institutionen för life sciences finns den Chalmersövergripande forskarskolan Biovetenskap.

Biovetenskap

Vill du utveckla metoder för en bättre strategi av vår hälsa och miljö? Då ska du söka en doktorandtjänst inom forskarutbildning i biovetenskap efter din masterexamen. 

Doktorandkurser

Här hittar du Chalmers doktorandkurser. Sortera på institution eller forskarskola. Doktorandkurser som ges av institutionen för matematiska vetenskaper hittar du i Göteborgs universitets kursdatabas (se länk i navigationen).