Nyttiggörande vid Life sciences

​Institutionen för life sciences bedriver forskning i den absoluta fronten inom områdena bioekonomi och människors hälsa. Vår forskning är av stort intresse för samhället och vi arbetar långsiktigt och brett för att den ska få genomslag − i form av ökad kunskap, innovationer och industrisamarbeten.

Genom att sprida kunskap till allmänheten, agera rådgivare till beslutsfattare och myndigheter, samt samarbeta med näringsliv, institut, och andra partners ser vi till att vår forskning kommer våra målgrupper till nytta.

 • Vår utgångspunkt är vetenskapliga och industriella utmaningar, såväl som utmaningar i samhället.
 • Vi stimulerar nära samarbeten både inom Chalmers och med externa partners för att underlätta kunskapsutbyten och för att omsätta forskningsresultat till innovationer
 • Vi utvecklar hållbara lösningar tillsammans (med interna och externa partners), och bidrar till FN:s, statliga och industriella strategier för att möta viktiga globala samhällsutmaningar
 • Vi uppmuntrar kopplingar mellan forskning, industriella applikationer och undervisning
 • Vi tar ansvar för att tillhandahålla ny kunskap och utbildning till allmänheten

Våra aktiviteter

Allmänheten

 • Skolsamarbeten i form av studiebesök, praktik, lektioner för grundskolan med mera.
 • Deltagande i populärvetenskapliga aktiviteter, till exempel Vetenskapsfestivalen

Beslutsfattare och myndigheter

 • Vi för en aktiv dialog med nationella och internationella myndigheter och organisationer, till exempel Livsmedelsverket, Energimyndigheten och SIDA, för att öka möjligheterna att rekrytera dem till projekt och resultatspridande aktiviteter.
 • Vi hjälper nationella och internationella myndigheter med ad-hoc-förfrågningar baserade på händelser som har fått stor medial uppmärksamhet och spridning.
 • Vi är också aktiva under Almedalsveckan och skriver debattartiklar i branschtidningar och dagspress.

Näringsliv/Institut/Partners

 • Vi arbetar bland annat med industridoktorander och adjungerade professorer, lärare och forskare från industrin
 • Vi jobbar för att institutionen ska bli en mötesarena för strategiskt viktiga företag genom att anordna till exempel workshops.
 • Vi deltar också i mentorprogram med industrin, och våra forskare är involverade i många nätverksaktiviteter och centrumbildningar där industri och institut ingår.

Goda exempel

​Forskningen på institutionen för life sciences gör skillnad. Här kan du läsa om goda exempel där vår forskning på olika sätt har bidragit till genomslag i samhället.

Röster om våra samarbeten

​Våra framgångsrika samarbeten med industrin visar att vår forskning gör skillnad i samhället.