Chen labb

Bild 1 av 1
Yun Chen, forskare på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik
Forskningsledare: Yun Chen, senior forskare

Vår forskning fokuserar på utveckling av framtidens cellfabriker genom att kombinera syntetisk biologi, systembiologi och evolutionsbioteknik. Syftet är att utveckla nya, effektiva mikrobiella cellfabriker som kan användas för att lösa många olika samhällsutmaningar inom miljö, energi och hälsa.

Vår forskning är inriktad på att utveckla syntetiska genetiska verktyg för att effektivt kunna förändra och kontrollera metabolism, men också för att undersöka fundamentala funktioner i cellmetabolismen såsom genuttryck och reglering, samt stressrespons. I våra projekt arbetar vi med bagerijäst såväl som icke-konventionell jäst.

För närvarande handlar våra projekt om:

Verktyg för syntetisk biologi

Utveckling av plattformsteknologier för snabb och effektiv genteknik, till exempel CRISPR-baserade genredigeringsverktyg, biosensorer och genetiska kretsar, i syfte att omprogrammera och reglera cellmetabolism för olika biotekniska tillämpningar.

Utveckling av plattformsstammar

Studier av central metabolism och utveckling av så kallade plattformsstammar (platform strains) för produktion av kemikalier som alkaloider och flavonoider som kan användas som läkemedel, kosmetika och smakämnen, samt prekursorer till polymerer som kan användas för att producera förnybara material.

C1-metabolism

Vi studerar olika sorters C1-metabolism och skapar mikrobiella system genom bioteknik för att återvinna dessa enkolföreningar till kemikalier, med fokus på CO2-fixering och utveckling av syntetiska metylotrofa jäststammar.

Gruppmedlemmar