Siewers labb

Bild 1 av 1
Verena Siewers, forskningsprofessor på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik
Forskningsledare: Verena Siewers, forskningsprofessor.

Vår grupp använder systembiologiska tekniker för att skräddarsy jästceller för en stor mängd användningsområden.

Våra forskningsområden: 

  • Cellfabriker för hållbar produktion av livsmedelsingredienser, jordbrukskemikalier, biobränslen läkemedel och ”nutraceuticals”
  • Syntetiska cellkonsortier som kan användas för alternativ livsmedelsproduktion eller vävnadsteknik
  • Effektiv produktion av proteiner för tillverkning av proteinläkemedel.
  • Screeningplattformar för identifiering av effektiva enzymer eller biokemiska reaktionsvägar
  • Helcellsbiosensorer för att upptäcka patogener och antibiotikaresistens.

Gruppmedlemmar