Holme labb

Bild 1 av 1
Illustration av lipidnanopartiklar och deras sammansättning

I Maggie Holmes grupp kombinerar vi kunskap inom biologi, kemi och fysik för att studera nanopartiklar bestående av lipider. Vi karaktäriserar sammansättningen och fördelningen av lipidmolekyler i syntetiska och naturligt förekommande nanopartiklar, analyserar deras struktur både på bulknivå och som enstaka molekyler och använder våra resultat för att designa nya lipidnanopartiklar för att studera, diagnosticera och behandla en rad sjukdomar.

För närvarande arbetar vi främst med

  1. att bygga så kallade nanobärare som innehåller RNA och DNA, vilka ska efterlikna den asymmetriska lipidsammansättningen hos naturligt förekommande extracellulära vesiklar, och
  2. att använda dessa nanobärare för att utveckla nya behandlingsmetoder.

Detta uppnår vi genom samarbete mellan experter inom fysik, life science och medicin, både inom vår grupp, men även genom samarbeten med partners inom akademi och industri.

För att studera hur komplexa blandningar av lipider är ordnade i dessa nanobärare, krävs toppmoderna tekniker. En sådan teknik är ”small angle neutron scattering”, som endast kan utföras på en handfull specialiserade anläggningar över hela världen. Sverige investerar för närvarande miljarder i bygget av en sådan anläggning i Lund – European Spallation Source (ESS).

Under de kommande åren kommer vi att utveckla verktyg för att dra nyttja denna världsledande anläggning till fullo, vilket inkluderar nya sätt att skapa lipidnanopartiklar, nya instrument för experimentella uppställningar när vi samlar in data, och datormodelleringstekniker för att tolka insamlade data.

Jobba hos oss

Under 2023 kommer det att finnas ett flertal tjänster att söka inom gruppen, delvis med stöd av nyligen erhållna medel från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) "Future Research Leaders FFL-8".

Dessa inkluderar:

  • Doktorandtjänster: Upp till tre finansierade doktorandtjänster.
  • Postdok-tjänster: Upp till två finansierade post dok-tjänster.
  • Masterstudenter- och studenter på grundnivå: Projekt med tonvikt på att lära sig om hur man tillverkar och studerar lipidvesiklar, ”small angle neutron scattering” för membranbiofysik och/eller design av nya vektorer för läkemedelsleverans.

Om du är intresserad av att arbeta med vår forskargrupp, vänligen kontakta oss: holmema@chalmers.se.

Gruppmedlemmar