Bioteknik, civilingenjör

300 hp

Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Bioteknik är en del av lösningen på många av de problem som vi står inför i dag. Innovativa produkter och miljövänliga tillverkningsprocesser är framtiden och som biotekniker kan du vara med och påverka riktningen framåt inom exempelvis läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin samt akademisk forskning.

Översikt

 • Antal platser60
 • UtbildningsområdeKemi- och bioteknik
 • ExamenCivilingenjör/Masterexamen
 • SpråkSvenska
 • AnmälningskodCTH-48000
 • StudieplatsJohanneberg

Ämnesfördelning

 • Bioteknik och molekylärbiologi
  21%
 • Kemi
  19%
 • Kemiteknik
  9%
 • Matematik
  25%
 • Miljö och hållbar utveckling
  3%
 • Fysik
  6%
 • Valbara kurser, kandidatarbete
  17%

Studievägledare

Emilia Rózsa
Studievägledare vid Studentstöd

Viktiga datum

 • Anmälan öppnar
 • Anmälan stänger

Utbildningens innehåll

Fängslas du av områden som cellbiologi, systembiologi och läkemedelsutveckling, eller är storskaliga processer för att producera förnybara bränslen, kemikalier och livsmedel ditt område?

Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, vilka lär dig praktiska metoder som används inom modern kemi- och bioteknik. De första åren får du en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering, kunskaper som är typiska för en civilingenjör. Du läser också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp.

Tredje året lär du dig mer om genteknik och biotekniska analysmetoder. Du får också använda dina kunskaper praktiskt i laborationer med fokus på molekylärbiologi, mikrobiologi och cellodling. Dessutom läser du kemiteknik, vilket innebär att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig göra tekniska beräkningar.

År fyra och fem läser du något av våra masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning. Avslutningen av utbildningen kan få både teoretisk och laborativ karaktär beroende på dina val av kurser och masterprogram. Genom utbildningen kommer du via kandidat- och examensarbeten bli direkt kopplad till pågående forskningsprojekt.

Arbetsområden

Dina kunskaper inom kemi och mikrobiologi i kombination med din ingenjörskompetens ger dig spännande vägval både under och efter utbildningen. Du kommer att vara förberedd på att arbeta i projektform och med tidsramar, vilket är till stor nytta när du kommer ut i arbetslivet. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta inom näringslivet som laboratorieingenjör, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare, entreprenör med mera, men du kommer även att ha en grund för att fortsätta som forskarstuderande inom akademin. Våra studenter fortsätter ofta sin yrkesbana på högskolor och universitet, i kommunal verksamhet och på större företag så som AstraZenaca och Semcon.

Programplan

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Från anmälan till antagning
Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som...

Antagningspoäng

Detaljer 220603 4467 1920X1080px
Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

5150 1920X1080px Copy
Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.