Bioteknik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Med hjälp av bioteknik kan du skapa eller utveckla produkter och processer för att möta utmaningar inom exempelvis sjukdomsbehandling. Du kan också jobba med hållbar energiproduktion, kemitekniska produkter eller framtidens mat, med fokus på att ta fram hållbara och näringsrika livsmedel.

Utbildningens innehåll

I Bioteknik kan du fördjupa dig i hur levande organismer och celler fungerar och hur man kan manipulera och använda dessa i läkemedels- och livsmedelsutveckling, produktion av förnybara bränslen och andra biotekniska produkter. Utbildningen innehåller teoretiska studier, i form av både räkne- och inläsningskurser, samt laborationer, där du lär dig praktiska metoder som används inom kemi- och bioteknik.

De första åren får du en matematisk grund med allmän problemlösning och modellering, kunskaper som är typiska för en civilingenjör. Du läser också mycket kemi, cell- och molekylärbiologi och en hel del fysik, så att du får en djup förståelse för de molekylära och fysikaliska mekanismer som utgör grunden för alla biologiska och kemiska förlopp.

Därefter lär du dig mer om experimentell metodik inom exempelvis analys, cellodling och manipulation av genetiskt material. Du får också använda dina kunskaper praktiskt i laborationer och teoretiskt i rapport- och projektarbeten. Dessutom läser du kemiteknik, vilket innebär att du får en systemsyn på biologiska och kemiska processer och lär dig att göra tekniska beräkningar. Genom utbildningen kommer du via dina kandidat- och masterarbeten bli involverad i pågående forskningsprojekt på Chalmers.

De sista två åren läser du något av våra masterprogram med matematisk, naturvetenskaplig, teknisk eller entreprenöriell inriktning.

Arbetsområden

Som bioingenjör löser du problem kopplade till produktion och processer inom bio- och kemiteknik. Du kan exempelvis vara verksam inom forskning på naturvetenskapliga, tekniska eller medicinska institutioner, arbeta inom produktionsindustrier för läkemedel, livsmedel, biobränslen eller kemitekniska produkter.

Tidigare studenter fortsätter ofta sin yrkesbana på högskolor och universitet, i kommunal verksamhet och på större företag så som AstraZenaca och Semcon. Några vanliga yrkesroller efter examen är laboratorieingenjör, produkt- och processutvecklare, patentutvärderare, projektledare och entreprenör.

Isabella återvinner tvättvatten

Efter utbildningen på Chalmers uppfann Isabella en mer hållbar lösning för tvättmaskiner - nu driver hon sitt eget företag.

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 75%, Högskoleprov 25%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)