Resurser och samarbeten vid Life sciences

Chalmers står inte bara för excellens i forskning och utbildning. Här skapas också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan med olika aktörer bygger vi på LIFE förutsättningar för hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. För att samhälle och näringsliv ska utvecklas, har vi ansvar för att se till att vår forskning kommer till nytta och att vi når dit vi vill.