Materialkemi, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Sedan människans tidigaste historia har material definierat oss och varit en central del av människans utveckling. Stenåldern, bronsåldern och järnåldern formade avgörande delar av vår historia, och nu går vi in i nanoåldern.
Inom detta program använder du kemins alla verktyg för att fördjupa din förståelse av material, utveckla och designa dem för att bli lättare, starkare, billigare, mer hållbara och miljövänliga. Det är de materialen som kommer att utgöra de grundläggande byggstenarna i människans nästa era.