Innovativ och hållbar kemiteknik, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

I en ständigt föränderlig värld har rollen och inverkan av moderna kemiska processer aldrig varit viktigare. Men för att säkerställa hållbarhet och ekonomisk bärkraft i kommersiella produkter och processer är effektivitet, flexibilitet, säkerhet och minimal miljöpåverkan av yttersta vikt.

Detta masterprogram kommer att ge dig de avancerade kunskaper och färdigheter som krävs för att förfina dessa processer och effektivisera omvandlingen av råvaror till färdiga produkter.

Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av fullständig information om programmet, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Från anmälan till antagning

Här hittar du information om hur du anmäler dig till våra utbildningar, vad som gäller kring förkunskaper och annat som är viktigt inför din anmälan.