Geijer forskargrupp

I vår forskargrupp utforskar vi den enorma biologiska mångfalden av jäst i naturen med syfte att identifiera och karakterisera icke-konventionella jästarter med biotekniskt intressanta egenskaper. Sådana egenskaper inkluderar till exempel att kunna växa på specifika kolkällor eller förmågan att producera värdefulla metaboliter. Vi arbetar också med att designa och utveckla både bagerijästen Saccharomyces cerevisiae och icke-konventionella jästarter till cellfabriker som kan användas för bioproduktion av bränslen, kemikalier och material.

I vårt arbete använder vi en rad olika metoder, alltifrån småskaliga jästodlingar och jäsningar i bioreaktorer till genomik och transkriptomik.

För stamutveckling använder vi både genteknik och experimentell evolution.

Genom samarbete gör vi också bioinformatiska analyser och jämförande genomik-studier för att hitta nya arter, metabola vägar och enzymer av intresse, och tillämpar sedan dessa upptäckter i nya eller förbättrade bioproduktionsprocesser.

Mer specifikt handlar pågående projekt om:

Bioprospektering och screening

Bioprospektering och screening av unika jäststamskollektioner för att identifiera icke-konventionella jästarter som kan växa på olika kolkällor. Genom att kombinera tillväxtkaraktärisering med bioinformatisk analys syftar vi också till att hitta nya gener och enzymer som är involverade i kolhydratmetabolism.

Stamutveckling med CRISPR/Cas9-baserad genteknik

Stamutveckling med CRISPR/Cas9-baserad genteknik, där projektet syftar till att konstruera xylan-nedbrytande Saccharomyces cerevisiae-stammar avsedda för konsoliderade bioprocesser. Vi utvecklar även CRISPR/Cas9-verktyg för den icke-konventionella jästen Candida intermedia.

Precisionsjäsning

Precisionsjäsning för produktion av specifika fettsyror och sockeralkoholer, där målet är att förbättra både produktionsprocesserna och jäststammarna för optimering av titer, utbyte och produktivitet.

Gruppmedlemmar

Alumner

  • João Heitor Netto (postdok 2021-2022)
  • Venkat Rao Konasani (postdok 2018-2020)
  • Iván Ciklic (åostdok 2018-2019)