Wittung-Stafshede forskningsgrupp för proteinbiofysik

Bild 1 av 1
Pernilla Wittung-Stafshede, professor på avdelningen för kemisk biologi, institutionen för biologi och bioteknik
Forskningsledare Pernilla Wittung-Stafshede, professor.

Proteiner är långa kedjor av aminosyror som kopplas ihop i en viss ordning utifrån vår genetiska kod. För att aktiveras måste varje kedja veckas ihop till en specifik struktur. Många proteiner behöver dessutom binda metaller eller andra proteinkedjor för att utföra sitt arbete inne i cellerna. Hur proteiner kopplar ihop veckning och bindning är viktigt då flera mänskliga sjukdomar beror på fel i dessa processer.

Hur proteiner kopplar veckning till bindning i cellerna är temat i Wittung-Stafshedes forskningsgrupp. Detta är grundvetenskapligt intressant men också medicinskt och biotekniskt viktigt eftersom flera sjukdomar beror på felveckning eller hopklumpning av proteinkedjor. Dessutom baseras många läkemedel på proteiner.

Metalljoner är, som andra näringsämnen, livsviktiga för kroppens funktioner men om de binder till fel protein kan sjukdomar uppstå. Fria metalljoner är dessutom giftiga.

Metallbindande proteiner i fokus

Tillsammans med sina studenter har Wittung-Stafshede gjort många både överraskande och grundläggande upptäckter. Bland annat har de funnit att om metallen binder till proteinet före veckning kan det aktiva proteinet bildas tusen gånger snabbare. De har också visat att proteiner veckas snabbare, och den aktiva formen kan ändras dramatiskt, i miljöer som liknar celler jämfört med i vattenlösning.

Idag undersöker studenterna i Wittung-Stafshedes grupp hur kopparjoner transporteras mellan proteiner för att nå rätt ställen i kroppen och hur man kan påverka felveckning och aggregering hos det protein som är inblandat i Parkinsons sjukdom.

Mer om Pernilla Wittung-Stafshede

  • 1999 blev Wittung-Stafshede Assistant Professor på Tulane University, New Orleans, Lousiana. Där blev hon 2002 befordrad till Associate Professor med Tenure.
  • Två år senare flyttade hon sin verksamhet till Rice University i Houston, Texas och fortsatte som Associate Professor.
  • 2008 utsågs hon till professor i kemi vid Umeå universitet och 2015 flyttade hon till Chalmers och institutionen för biologi och bioteknik.

För mer detaljer, se den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Gästforskare