Forskning vid Life sciences

Bild 1 av 1
Forskare arbetar i ett odlingsskåp i ett lab

Forskning och innovation vid LIFE bedrivs i nära samarbete med akademi, industri och övriga samhället. Ett av våra viktigaste bidrag till samhället är nya generationer av unga forskare som utbildas till framtida ledare.