Livsmedelsvetenskap

Bild 1 av 1
Två forskare använder laborativ utrustning i ett lav

Avdelningen för livsmedelsvetenskap tar sig an samhällsutmaningar relaterade till hållbarhet och hälsa. Vi bedriver grundläggande och tillämpad forskning, innovation, utbildning och samverkan inom livsmedelsvetenskap och nutrition med syfte att ta fram och tillgängliggöra ny kunskap och lösningar som banar väg för en hållbar och hälsosam planet och människor. Forskningsämnena spänner från livsmedelskemi- och teknologi till molekylär- och datadriven nutrition.

Vi fokuserar främst på marina och växtbaserade livsmedelssystem med målet att främja hög livsmedelskvalitet, minimera förluster genom hela värdekedjan och att utnyttja alternativa källor för produktion av näringsämnen.

Inom nutrition fokuserar vi på mänskliga observations- och interventionsstudier samt cellbaserade modellstudier. Vi tillämpar avancerade datadrivna metoder och biokemiska och OMIC-teknologier för att förstå och prediktera betydelsen av livsmedel, kostkomponenter och kostmönster för människors hälsa.

 

Mer information om våra forskningsområden "Livsmedelsvetenskap för hållbar bioekonomi" och "Molekylär nutrition och precisonsnutrition för hälsa" finns på vår engelska sida. 

 

Forskningsledare

Mehdi Abdollahi

Utvecklar alternativa proteiner och framtidens hybrid- och växtbaserade livsmedel – för ett hållbart livsmedelssystem.

Carl Brunius

Rikard Landberg

Kombinerar livsmedelsvetenskap, OMIK och datadrivna metoder med interventionsstudier och epidemiologiska studier under precisionsnutritions paradigmen.

Ann-Sofie Sandberg

Biotillgänglighet av mikronäringsämnen i människa, proteinskiftet och födelsekohorter om tidig nutrition och utveckling av allergi.

Nathalie Scheers

Interaktion och transport över epiteliala barriärer.

Ingrid Undeland

Clemens Wittenbecher