Quero forskargrupp

Forskningen som bedrivs vår grupp fokuserar på hållbar innovation, specialiserad på valorisering av biomassa från olika källor, inklusive skogsbruk, agri-jordbruk, alger och mikrober. Vår forskning lägger vikt vid användningen av gröna extraktionstekniker och svampbioteknologi för att omvandla biomassa till högvärdiga molekyler. Dessa biomolekyler kan användas inom olika industrier såsom livsmedel, foder, kosmetika, biomedicin och material, vilket driver framsteg i miljövänliga och effektiva metoder för bioprocesser.