Faresjö labb

Bild 1 av 1
Maria Faresjö, professor på avdelningen för avdelningen för systembiologi och prefekt för institutionen för biologi och bioteknik
Forskningsledare: Maria Faresjö, professor

Typ 1-diabetes och celiaki är två av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna hos barn och förekomsten av dessa sjukdomar är hög i Sverige. Vi arbetar med translationell immunologi, det vill säga vår forskning omfattar studier av immunologiska mekanismer och verktyg för prevention, diagnos och behandling av autoimmuna sjukdomar speciellt hos barn med typ 1-diabetes och/eller celiaki.

Studerar biomarkörer för autoimmuna sjukdomar

Vi arbetar med ex vivo och in vitro-modeller för att studera extra- och intracellulära biomarkörer som är relevanta för dessa autoimmuna sjukdomar.

Ett brett utbud av biomarkörer för att karaktärisera till exempel T- och B-celler och deras respektive subgrupper inklusive även regulatoriska immunceller (både Treg och Breg) samt cytokiner och kemokiner ingår i vår panel av studerade biomarkörer.

I frontlinjen för immunologisk metodik

Teknikerna som används ligger i frontlinjen av immunologisk metodik och vi lägger stor vikt vid att bygga upp tekniker användbara för att studera perifera mononukleära immunceller i kliniska kohorter.

Metoderna som används är till exempel flödescytometri och multiplex luminescenstekniker som med fördel kan användas för att studera även andra immunologiska sjukdomar hos både barn och vuxna.

Gruppmedlemmar