Medarbetare på avdelningen för livsmedelsvetenskap