Centrum och infrastrukturer vid Life sciences

Forskargrupperna och forskarna vid institutionen för life sciences deltar i flera nationellt och internationellt finansierade center och infrastrukturer. Institutionen fungerar vidare som länk mellan vissa av dessa.

Centrum

FormulaEx

Formulaex är ett SSF-finansierat industriellt forskningscentrum för funktionell leverans av RNA-baserade läkemedel. De tre akademiska partnerna Chalmers, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med Astrazeneca, Vironova, Camarus och Nanolyze. Centrumet bidrar med den grundläggande kunskap som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations RNA-baserade läkemedel.

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center är ett forskningscentrum med fokus på nya material från träden. Uppdraget är att skapa kunskap och utveckla kompetens som kan ligga till grund för ett innovativt användande av skogen som råvara (webbplats endast på engelska).

(Öppnas i ny flik)

Infrastrukturer

Beräkningsinfrastruktur för systembiologi

Beräkningsinfrastruktur för systembiologi, CSB, vid Chalmers ger expertstöd till svenska forskare inom både akademi och industri och erbjuder webbaserad förvaring av skalenliga modeller av genom samt en plattform för integrerad dataanalys.

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Chalmers infrastruktur för masspektrometri (CMSI) har som mål att tillhandahålla det allra senaste inom effektiv kvantitativ masspektrometri och strukturella identifieringsanalyser för forskare på och bortom Chalmers. Läs mer om CMSI på engelska genom att klicka på knappen "English".

Övriga nätverk

​Blå mat​ −​ centrum för framtidens sjömat

Syftet med Blå mat är är att ta vara på de möjligheter som finns att producera näringsriktig och hållbar mat från fångst i svenska vatten.

Centrum för antibiotikaresistensforskning, CARe

CARe är en plattform för samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitet och sjukvården med visionen att genom forskning begränsa dödlighet, sjuklighet och socioekonomiska kostnader relaterade till antibiotikaresistens på global nivå

​​Food Science Sweden FSS

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning. Inom fyra temaområden (råvaror, teknologi, miljö samt mat-hälsa) utarbetas för närvarande nationella tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun driver tillsammans forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center. Centret stärker möjligheterna att arbeta för de globala hållbarhetsmålen och genomföra de nationella och regionala maritima strategierna.

National Bioinformatics Infrastructure Sweden, NBIS​

En nationell infrastruktur finansierad av VR, med sin kärnverksamhet vid SciLifeLab. NBIS är den svenska noden I ELEXIR, en EU-finansierad infrastruktur för bioinformatik. Chalmers har en nod i NBIS och planerar att expandera denna för att bli en huvudnod för bioinformatikservice i regionen.​

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability, DTU Biosustain

DTU Biosustain är ett stort forskningscenter med huvudsäte på Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och satellitsäten på Chalmers, KTH samt University California of San Diego. Centrat är finansierat via en donation på 1.3 miljarder DKK från Novo Nordisk fonden.

PAN Sweden

PAN Sweden forskningscenter bidrar med evidensbaserad kunskap om växtbaserade proteiner för en hållbar planet och hälsosamma konsumentval.

SciLifeLab

SciLifeLab är en nationell infrastruktur inom life science​

SIMPLER

En nationell forskningsinfrastruktur för ett hälsosamt liv - Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research

Swedish National Infrastructure for Biological Mass Spectrometry, BioMS

BioMS är en nationell infrastruktur för biologisk masspektrometri och proteomik.

 

Stora samverkansprojekt

Samverkan med andra universitet och industri är av stor betydelse för att forskningen från institutionen för life sciences ska komma till nytta i samhället. Här ger vi exempel på några av våra stora samverkansprojekten.

SynBio4Flav

Avdelningen för systembiologi är partner i det EU-finansierade projektet SynBio4Flav​. Flavonoider är fytonäringsämnen som förekommer naturligt i växter och de kan till exempel användas in livsmedels- och läkemedelsproduktion. Genom att använda sig av systembiologiska metoder hoppas SynBio4Flav-projetet att kunna ta fram ett kostnadseffektivt alternativ till nuvarande flavonoidproduktion. Den vetenskapliga utmaningen för SynBio4Flav är att tillverka flavonoider genom att bryta ner deras komplexa biosyntesvägar till standardiserade och specificerade delar, som kan överföras till specialanpassade mikroorganismer inom mikrobiella konsortier. SynBio4Flavs banbrytande tillvägagångssätt har mycket stor potential utöver produktion av flavonoider. Projektets slutmål är bidra till ett paradigmskifte inom bioteknologisk produktion av komplexa naturkemikalier.

Waseabi

Ingrid Undelands forskargrupp på avdelningen för livsmedelsvetenskap är partner i det EU-finansierade projektet Waseabi. Projektets mål är att utveckla och testa nya koncept för att ta vara på en större andel av de marina resurser som tas iland, men som idag inte används till livsmedel. Denna del – som ur ett svenskt perspektiv är hela 85 procent – används idag till andra syften som till exempel till djurfoder – eller i sämsta fall kasseras. För att göra sjömatsindustrin mer hållbar krävs således många åtgärder och Ingrid Undelands forskargrupp bidrar bland annat med forskning gällande nya bevarandeprocesser, samt processer för att isolera proteiner som kan användas i olika sorters nya marina livsmedel. Samarbetspartner i projektet är bland andra universiteten DTU i Danmark och AZTI i Spanien. Sweden Pelagic, Alfa Laval och Royal Greenland är några av projektets industripartner.