Industriell bioteknik

Bild 1 av 1
Forskare i labbrock arbetar i ett dragskåp i ett laboratorium

På avdelningen för industriell bioteknik (IndBio) bidrar vi till utvecklingen av ett biobaserat och hållbart samhälle genom att använda och utveckla enzymer och mikroorganismer för att producera kemikalier, material, biobränslen och livsmedelsingredienser.

En stor mängd viktiga produkter produceras redan idag i storskaliga biotekniska processer. I framtiden kommer allt fler produkter att tillverkas med hjälp av mikroorganismer och/eller enzymer. Industriell bioteknik är ett område med stark tillväxt eftersom det erbjuder alternativ till dagens petrokemiska processer som är beroende av fossila råvaror som kol och olja.

Vår forskning

Genom att integrera olika biobaserade processer i så kallade bioraffinaderier kan vi omvandla billiga och förnybara råvaror så som växtbiomassa (lignocellulosa) till en mängd olika produkter.
Vår forskning fokuserar främst på utveckling av nya, effektiva och robusta cellfabriker för jäsning och att hitta och använda nya enzymer för nedbrytning av biomassa.

Utbildning

Vi välkomnar alltid studenter för examensarbeten och olika projektförslag finns tillgängliga. Studenter som vill utföra sina projekt hos IndBio kan också kontakta någon av gruppledarna på avdelningen för att diskutera andra projektförslag och möjligheter. Vartannat år ger IndBio doktorandkursen Industrial Biotechnology for lignocellulose based processes

Lediga tjänster

Lediga tjänster hos IndBio utlyses på Chalmers hemsida. Vi tar också ofta emot gästforskare och vid intresse kan du kontakta någon av gruppledarna på avdelningen.

Våra forskningsområden

Forskningsområden

Bioraffinaderier − Enzymer för dekonstruktion och modifiering av biomassa − Industriella cellfabriker − Robusta bioprocessorer

Våra forskargrupper

Franzén forskargrupp

Vi utvecklar robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer.

Geijer forskargrupp

Vi utforskar jäst i naturen med syfte att identifiera jästarter med biotekniskt intressanta egenskaper.

Larsbrink forskargrupp

Vår forskning kretsar främst kring att hitta och beskriva nya enzymer, enzymaktiviteter och/eller enzymfamiljer.

Nygård forskargrupp

Vi påskyndar design-build-test-learn cykeln, konceptet vi använder för att tillverka nya eller förbättrade cellfabriker.

Olsson forskargrupp

Vi utvecklar enzymer och mikroorganismer för att användas i bioraffinaderier eller i fermenteringsindustrin.

 

Medarbetare