Pipettering av vätska på ett mikroskopchip
Institutionen

Life sciences

Vi bedriver forskning och utbildning − och driver innovation − för att möjliggöra ett biobaserat samhälle och förbättra människors hälsa. Våra områden innefattar både grundläggande och tillämpad forskning inom life sciences.

På institutionen för life sciences, LIFE, (tidigare biologi och bioteknik) utforskar vi hur biologiska system och innovativa teknologier kan användas för att omvandla biomassa till livsmedel, läkemedel, material, kemikalier och bränslen. Vi utvecklar och använder avancerade experimentella tekniker och beräkningsmodeller för att undersöka hur biomolekyler, levande celler och organismer fungerar och interagerar. Vi banar väg för nya metoder för att förutse, förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar.