Systembiologi

Bild 1 av 1
Gruppbild på de anställda på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik

På avdelningen för systembiologi (Sysbio) samarbetar biologer, kemister, matematiker och ingenjörer för att förstå och kvantitativt beskriva komplexa funktioner hos levande organismer. Baserat på denna kunskap utvecklar vi tekniker som kan bidra till hälsa och biohållbarhet.

Förståelse av liv på systemnivå kan användas för många användbara tillämpningar. Syntetisk biologi använder matematiska modeller i kombination med de senaste metoderna för genmodifiering för att utveckla effektiva cellfabriker för hållbar bioproduktion av livsmedel, kemikalier och ämnen med högt värde.

Kunskapen vi får från systembiologin använder vi också för att förstå de molekylära mekanismerna bakom hälsa och mänskliga sjukdomstillstånd och för att utveckla nya strategier för förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling.

Förutom att bidra till banbrytande vetenskap är Sysbios forskare mycket aktiva inom grund- och forskarutbildning och det finns en stark tradition av att patentera vetenskapliga upptäckter och få ut ny teknik i i samhället.

Avdelningen för systembiologi tillhör institutionen för life sciences. Avdelningen leds av professor Ivan Mijakovic och består just nu av elva forskargrupper, som alla arbetar med oberoende forskningsämnen.

SysBio organisationskarta
SysBio organisationskarta

Våra forskargrupper

Bengtsson-Palme labb

Vår undersöker hur opportunistiska patogener evolverar och interagerar med omgivningen, vilka gener som bidrar till att bakterier kan etablera sig i olika miljöer, vilka gener som orsakar antibiotikaresistens, samt vilka faktorer som är viktiga för interaktioner mellan bakterier.

Chen labb

Vi fokuserar på utveckling av framtidens cellfabriker genom att kombinera syntetisk biologi, systembiologi och evolutionsbioteknik. Vi vill utveckla nya, effektiva mikrobiella cellfabriker som kan användas för att lösa många olika samhällsutmaningar inom miljö, energi och hälsa.

David labb

Vår forskning kretsar kring området syntetisk biologi/medicinsk bioteknik för upptäckt och produktion av nästa generations läkemedel. Målet är att vidareutveckla bagerijäst, Saccharomyces cerevisiae, till en avancerad plattform för upptäckt och produktion av läkemedel.

Faresjö labb

Vi arbetar med translationell immunologi, det vill säga vår forskning omfattar studier av immunologiska mekanismer och verktyg för prevention, diagnos och behandling av autoimmuna sjukdomar speciellt hos barn med typ 1-diabetes och/eller celiaki.

Kerkhoven labb

Vår forskning är inriktad på metabolisk systembiologi, där modelldriven analys av experimentella data används för att förstå, förutsäga och manipulera biologin.

Mijakovic labb

Arbetet i vår forskargrupp drivs av vetenskaplig nyfikenhet: vi försöker förstå och beskriva biologiska processer. Vi modifierar och konstruerar ibland också biologiska system för olika ändamål som kan komma till nytta för samhället.

Molin labb

Ett övergripande mål med vår forskning är att förstå hur signalering genom den reaktiva syreföreningen väteperoxid påverkar organismers fysiologi och sjukdomar och hur sådan kunskap kan användas i bioteknologi och för att stimulera hälsa.

Nielsen labb

Vårt forskningsfokus är metabolisk systembiologi med inriktning på metabolism kopplad till utveckling av mänskliga sjukdomar. 

Polster labb

Vår forskning fokuserar på systemmedicinska metoder för komplexa sjukdomar. Vi kombinerar kompetens inom klinisk och translationell medicin med systembiologi, bioinformatik och statistisk modellering.

Siewers labb

Vår grupp använder systembiologiska tekniker för att skräddarsy jästceller för en stor mängd användningsområden.

Zelezniak labb

Förståelse för och effektiv manipulation av biologiska system möjliggör design av effektiva sjukdomsbehandlingar och processer som kan bidra till övergången till ett hållbart samhälle. För att uppnå detta sammanför vi datavetenskap och biologiska vetenskaper.