Systembiologi

Bild 1 av 2
Två glada forskare i vita rockar som hanterar laborativ utrustning
Gruppbild på de anställda på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik

På avdelningen för systembiologi (Sysbio) samarbetar biologer, kemister, matematiker och ingenjörer för att förstå och kvantitativt beskriva komplexa funktioner hos levande organismer. Baserat på denna kunskap utvecklar vi tekniker som kan bidra till hälsa och biohållbarhet.

Förståelse av liv på systemnivå kan användas för många användbara tillämpningar. Syntetisk biologi använder matematiska modeller i kombination med de senaste metoderna för genmodifiering för att utveckla effektiva cellfabriker för hållbar bioproduktion av livsmedel, kemikalier och ämnen med högt värde.

Kunskapen vi får från systembiologin använder vi också för att förstå de molekylära mekanismerna bakom hälsa och mänskliga sjukdomstillstånd och för att utveckla nya strategier för förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling.

Förutom att bidra till banbrytande vetenskap är Sysbios forskare mycket aktiva inom grund- och forskarutbildning och det finns en stark tradition av att patentera vetenskapliga upptäckter och få ut ny teknik i i samhället.

Avdelningen för systembiologi tillhör institutionen för life sciences. Avdelningen leds av professor Ivan Mijakovic och består just nu av tretton forskargrupper, som alla arbetar med oberoende forskningsämnen.

Våra forskargrupper

Bengtsson-Palme labb
Bengtsson-Palme labb

Vår undersöker hur opportunistiska patogener evolverar och interagerar med omgivningen, vilka gener som bidrar till att...

Chen labb
Chen labb

Vi fokuserar på utveckling av framtidens cellfabriker genom att kombinera syntetisk biologi, systembiologi och evolution...

David labb
David labb

Vår forskning kretsar kring området syntetisk biologi/medicinsk bioteknik för upptäckt och produktion av nästa generatio...

Faresjö labb
Faresjö labb

Vi arbetar med translationell immunologi, det vill säga vår forskning omfattar studier av immunologiska mekanismer och v...

Kerkhoven labb
Kerkhoven labb

Vår forskning är inriktad på metabolisk systembiologi, där modelldriven analys av experimentella data används för att fö...

King labb
King labb

Vårt forskningsfokus är att automatisera vetenskapliga experiment. Mer specifikt driver vi utvecklingen av så kallade ”r...

Mijakovic labb
Mijakovic labb

Arbetet i vår forskargrupp drivs av vetenskaplig nyfikenhet: vi försöker förstå och beskriva biologiska processer. Vi mo...

Molin labb
Molin labb

Ett övergripande mål med vår forskning är att förstå hur signalering genom den reaktiva syreföreningen väteperoxid påver...

Nielsen labb
Nielsen labb

Vårt forskningsfokus är metabolisk systembiologi med inriktning på metabolism kopplad till utveckling av mänskliga sjukd...

Petranovic labb
Petranovic labb

Vår forskning är centrerad kring jästen Saccharomyces cerevisiae med fokus på celldöd och åldrande.

Polster labb
Polster labb

Vår forskning fokuserar på systemmedicinska metoder för komplexa sjukdomar. Vi kombinerar kompetens inom klinisk och tra...

Siewers labb
Siewers labb

Vår grupp använder systembiologiska tekniker för att skräddarsy jästceller för en stor mängd användningsområden.

Zelezniak labb
Zelezniak labb

Förståelse för och effektiv manipulation av biologiska system möjliggör design av effektiva sjukdomsbehandlingar och pr...