Stubelius labb

Bild 1 av 1
Ett bildkollage från olika delar av forskargruppens laborativa experiment

Målet med en framgångsrik behandling bör vara att förbättra patienters hälsotillstånd och återställa normala funktioner. I Alexandra Stubelius forskarteam studerar och utvecklar vi nanosystem och material som drar nytta av inflammation för att rikta läkemedelsleverans och inducera naturlig cellsignalering. Eftersom inflammation bidrar till en mängd olika sjukdomar, inklusive cancer och autoimmuna sjukdomar, kan denna teknik bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för många olika individer.

Mer riktad läkemedelsleverans genom inflammation

En av de största utmaningarna för framtida mediciner är att leverera behandlingar och läkemedel direkt till målet- det sjuka området i kroppen. Många läkemedel som annars fungerar bra utsöndras för snabbt, är giftiga på fel plats eller är svåra att lösa upp. Eftersom kemiska reaktioner och cellinteraktioner sker på nanonivå kan det vara smart att angripa sjukdomar med verktyg anpassade till denna skala.

För att designa dessa material utnyttjar vi de olika kompetenserna hos apotekare, immunologer, bio-, kemi-, nano- och materialingenjörer och läkare.

Tillsammans studerar vi immunologiska sjukdomsmekanismer som kan utnyttjas för att specificera läkemedelsleverans, designar nya nanomaterial som läkemedelsbärare, och undersöker hur sådana material och deras effektivitet påverkas av fysiologin hos olika patientgrupper.

Studentprojekt och lediga tjänster

Student

Vi välkomnar intresserade studenter. Om du är intresserad av att göra ett projekt under sommaren eller ditt examensarbete i vår grupp (tillgängliga examensarbeten), kontakta Alexandra Stubelius alexandra.stubelius@chalmers.se

Doktorand

Är du intresserad av att gå med i gruppen som doktorand? Ett sätt är att ansöka om de årligt återkommande doktorandtjänsterna inom Excellence Initiative Nano på Chalmers. Här hittar du lediga tjänster vid Chalmers.

Postdok

För närvarande har vi inga öppna postdok-positioner. Är du intresserad av att gemensamt ansöka om anslag, vänligen mejla: alexandra.stubelius@chalmers.se

 

Gruppmedlemmar

Amanuens

Studenter

Sandra Ngo, IMC University of Applied Sciences, Krems, Austria, Masterprogram: Medical and Pharmaceutical Biotechnology

Laura Kaarma, Tallinn University of Technology, Masterprogram: Applied Chemistry and Biotechnology.

Endri Bardhi, Chalmers tekniska högskola, Masterprogram: Biomedical Engineering

Elin Svensson, Chalmers tekniska högskola, Masterprogram: Biotechnology

Viktoria de Carvalho, Chalmers tekniska högskola, Masterprogram in Biomedical Engineering

Yoliti Zaiton, Göteborgs universitet, Bachelorprogram:Pharmacy

Joan Font Carriò, Ramon Llull University, Blanquerna School of Health Science, Program: Pharmacy