Franzén forskargrupp

Bild 1 av 1
Carl Johan Franzén utför arbete i ett laboratorium

Vår forskning handlar om utveckling av robusta bioprocesser för produktion av biobaserade drivmedel, kemikalier och mikrobiella kulturer. 

Fokus ligger på samspelet mellan processförhållanden och mikrobiell fysiologi.

Den främsta tillämpningen har varit avancerad fed-batch metodik för att möjliggöra bioetanolproduktion från lignocellulosa (så kallad andra generationens bioetanol) med hjälp av dynamiska matematiska modeller och fysiologiskt baserad styrning. Dessa metoder tillämpas också för biobaserad produktion av kemikalier, till exempel mjölksyra, med hjälp av termofila bakterier.

I industriella samarbeten studeras hur mikrobiella produktionsprocesser kan utformas och styras för att producera robusta startkulturer (mjölksyrabakterier) och probiotika (bifidobakterier).

Vår forskning bidrar till lägre koldioxidutsläpp genom bättre nyttjande av råmaterial och restprodukter från skogs- och jordbruk för produktion av viktiga förnyelsebara drivmedel, kemikalier och mikroorganismer.

Publikationer

Alumner

 • Marie Schöpping (PhD, 2022)
 • David Nickel (PhD, 2021)
 • Anna Johanson (PhD, 2020)
 • Ruifei Wang (PhD, 2017)
 • Johan Westman (PhD, 2014)
 • Päivi Ylitervo 2014 (co-supervisor)
 • Milena Anguelova (PhD, 2007)
 • Mikael Johansson (PhD, 2007)
 • Tomas Brandberg (PhD, 2005)

 • Salvatore Fusco (Post Doc, 2015-2017).
 • Johan Westman (Post Doc, 2014-15)
 • Pornkamol Unrean (Post Doc, 2013-14)

 • Mathilda Johansson (MSc, 2022, Sekab)
 • Johannes Bengtsson (MSc, 2022, Fujirebio)
 • Jacob Alhede
 • Tobias Asp (MSc, 2018)
 • Elin Wallin (MSc, 2018, RISE)
 • David Sundberg (MSc, 2017)
 • Martin Wånge (MSc, 2016, Chr. Hansen A/S)
 • Aires Coelho (MSc, 2013)
 • Ruifei Wang (MSc, 2012)
 • Oskar Henriksson (MSc, 2012)
 • Joel Holmqvist (MSc, 2011, Sahlgrenska Academy)
 • Gonçalo Carvalho Esteves (MSc, 2011)
 • Joana Paula da Costa Pereira (MSc, 2011)
 • Emanuel Fryk (MSc, 2011, Sahlgrenska Academy)
 • Gabriella Lindberg (MSc, 2010, Arterion)
 • Jeffrey Phan (MSc, 2010, Arterion)
 • Riani Ayu Lestari (MSc, 2010)
 • Ninad Kulkarni (MSc, 2009)
 • Md. Toriqul Islam (MSc, 2009)
 • Sri Wijayanti (MSc, 2009)
 • Fredrik Karlsson (MSc, 2009, AstraZeneca)
 • Johan Norén (MSc, 2008)
 • Anna Ekman (MSc, 2007)
 • Per Rosén (MSc, 2006)
 • Yoana Dimitrova (MSc, 2006)
 • Ana-Maria Modrogeanu (MSc, 2004)
 • Antonio Mora-Ortiz (MSc, 2004)
 • Carina Munter (MSc, 2001)
 • Pär Timby (MSc, 2001)
 • Milena Anguelova (MSc, 2001)
 • Louise Johansson (MSc, 2000)
 • Roeland Costenoble (MSc, 1996)
 • Heidi Sjöstedt (MSc, 1995)
 • Carl Johan Löthgren (MSc, 1993)
 • Per Alsin (MSc, 1993)
 • Eva Albers (MSc, 1993)