Bengtsson-Palme labb

Bild 1 av 1
Johan Bengtsson-Palme, forskarassistent på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik
Forskningsledare: Johan Bengtsson-Palme, forskarassistent

Vår forskning är inriktad på hur opportunistiska patogener evolverar och interagerar med sin omgivning, vilka gener som bidrar till att bakterier kan etablera sig i olika miljöer, till exempel i människokroppen, vilka gener som orsakar antibiotikaresistens, samt vilka faktorer som är viktiga för interaktioner mellan bakterier. Målet med vår forskning är att förbättra människors hälsa genom att kombinera ett datadrivet angreppssätt med storskaliga experiment och teorier utvecklade inom växt- och djurekologin för att förstå patogener, mikrobiella samhällen och hur de interagerar.