Molin labb

Bild 1 av 1
Forskningsledare: Mikael Molin
Forskningsledare: Mikael Molin, senior forskare.

Ett övergripande mål med vår forskning är att förstå hur signalering genom den reaktiva syreföreningen väteperoxid påverkar organismers fysiologi och sjukdomar och hur sådan kunskap kan användas i bioteknologi och för att stimulera hälsa.

Vår forskning har, trots en mängd studier som visar på deras skadliga effekter genom åren, visat att reaktiva syreföreningar deltar i viktiga roller i den intracellulära signaleringen.

Studerar peroxiredoxiners funktion

Mer specifikt har vi sett att en grupp antioxidantenzymer, peroxiredoxiner, som är de mest väteperoxidreaktiva molekylerna i cellen, minskar åldersrelaterade sjukdomar och hastigheten varmed vi åldras genom att styra proteinhomeostasen. Trots detta är deras funktioner dåligt kända. Det är därför av största vikt att utröna peroxiredoxinernas funktioner i cellen och hur de minskar risken att drabbas av cancer och andra åldersrelaterade sjukdomar.

Vill förstå mekanismer bakom åldrande

Genom att kombinera de senaste teknikerna i molekylär cellbiologi, genetik och biokemi i forskning som syftar till att klargöra väteperoxidsignaleringens roller inom bioteknologi, metabolism och proteinhomeostas, vill vi förstå molekylära mekanismer bakom åldrandet och åldersrelaterade sjukdomar och implementera ny kunskap som främjar bioteknologi och hälsa.

Gruppmedlemmar