Esbjörner Winters labb

Vår forskning är inriktad på att förstå hur proteinaggregation i hjärnan bidrar till sjukdomsbilden i neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimersdemens.

Elins Esbjörners forskningsgrupp kombinerar biofysik och biokemi med fluorescensavbildning samt cell- och molekylärbiologi för att studera hur amyloida fibriller och neurotoxiska proteinaggregat bildas in vitro och i cellmodeller som efterliknar neurodegenerativa sjukdomar. 

Gruppmedlemmar