Esbjörner Winters labb

Vår forskning är inriktad på att förstå hur proteinaggregation i hjärnan bidrar till sjukdomsbilden i neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Alzheimersdemens.