Larsbrink forskargrupp

Forskningen i den här gruppen kretsar främst kring ”enzyme discovery” samt detaljerade biokemiska studier, vilket innebär att hitta och beskriva nya enzymer, enzymaktiviteter och/eller enzymfamiljer.

Vi använder oss av olika -omics-tekniker samt proteinstrukturprediktioner för att hitta nya enzymer av intresse från olika typer av mikroorganismer.

Vi använder också ofta röntgenkristallografi för att experimentellt bestämma 3D-strukturer av enzymer och andra protein, och utför även genetiska modifikationer av kolhydratnedbrytande bakterier för att kunna förbättra omvandling av växtbiomassa till diverse kemikalier.

Av speciellt intresse är:

Glukuronoylesteraser (GEs) och lignin-kolhydrat-komplex.

I lignocellulosa återfinns polysackarider bundna kovalent till lignin, och dessa bindningar försvårar nedbrytning. GEs kan klyva de esterbindningar som finns mellan xylan och lignin och därmed luckra upp cellväggen och snabba upp dess nedbrytning, både i naturen och i industrin. Vi studerar kontinuerligt GEs från olika mikroorganismer för att bättre förstå både deras biokemiska egenskaper samt struktur-funktion-samband.

Biologisk omvandling av okonventionell biomassa.

Många avfallsprodukter (restströmmar) bildas i industrin men skulle kunna användas bättre med hjälp av biokemiska metoder. Vi studerar bland annat vilka arter och enzymer som kan användas för nedbrytning eller modifiering av bark, som har ett högt innehåll av så kallade extraktivämnen. Vi undersöker också enzymer som bryta ned olika mikrobiella polymerer, det vill säga som skapas av bakterier och svampar, och dessa skulle kunna användas medicinskt.

Studier och modifikationer av anaeroba bakterier

Arter i den mänskliga tarmfloran (mikrobiotan) har utvecklat effektiva enzymatiska system för att kunna konkurrera om näringsämnen så som kostfiber, och vi undersöker olika aspekter av dessa bakterier. Detta inkluderar tillväxtstudier, biokemisk beskrivning av enskilda enzymer, och även genetisk modifiering av olika arter för att både förstå deras egenskaper och kunna styra deras metabolism av både enkla och komplexa kolhydrater.

Publikationer

Gruppmedlemmar

Alumner

  • Nathan Porter (postdok 2018-2022)
  • Cornelia Wennerberg Kristoffersson (masterstudent 2022)
  • Daniel Krska (doktorand 2017-2021)
  • Cathleen Kmezik (doktorand 2017-2021)
  • Marcel Taillefer (postdok 2016-2020)
  • Leona Carla Cesar (masterstudent 2020)
  • Tomke Meents (masterstudent 2019)
  • Andrea Seveso (masterstudent 2017)