Wenzel labb

Bild 1 av 1
Mikroskopbild på bakterien Bacillus subtilis

Michaela Wenzels grupp studerar de molekylära mekanismerna bakom såväl antibiotikans effekt som antibiotikaresistens hos levande bakterier med fokus på cellhöljet. Huvudsakligt syfte är att öka den grundläggande förståelsen för hur antibiotika interagerar med bakterieceller - vilket är avgörande för att utveckla hållbara antibiotika och nya antibakteriella strategier.

Antibiotikaresistens – en krissituation

Upptäckten av antibiotika revolutionerade modern medicin och tidigare dödliga sjukdomar blev lätta att behandla. Denna privilegierade situation kan dock förändras drastiskt under de närmaste åren. Bakterier har en anmärkningsvärd genetisk förmåga att anpassa sig och bli resistenta mot nu existerande antibiotika.

Det bakteriella cellhöljet

Nyckeln till att ta fram hållbara antibiotika är att utveckla substanser som ger litet utrymme för bakterier att anpassa sig och bli resistenta för snabbt. En strategi för att uppnå detta är att rikta in sig på det bakteriella cellhöljet och göra det till antibiotikans måltavla. Ett intakt cellhölje är livsviktig för bakterier och höljets komplexa uppbyggnad förhindrar till stor del spontana resistensmutationer.

Identifiering av nya måltavlor för antibiotika

I Michaela Wenzels grupp används en kombination av fluorescensmikroskopi på encellsnivå, högupplöst fluorescens och elektronmikroskopi, spektroskopi och omics-tekniker för att belysa såväl mekanismerna bakom antibiotikans verkan, som mekanismer bakom antibiotikaresistens. På så sätt ökar man kunskapen om hur man kan utveckla framtida antibiotika som riktas mot cellhöljet. Michaela karaktäriserar potentiella hämmare av dessa antibiotika. Utöver cellhöljet studerar gruppen också DNA och DNA-bindande proteiner som måltavlor för antibiotika och analyserar verkningsmekanismer av nya antibiotiska substanser med okänd funktion.

Skolsamverkan

Inom initiativet Antibiotikasmart Sverige (leds av Folkhälsomyndigheten och RISE) har Michala Wenzels forskargrupp arrangerat en skolaktivitet. Läs mer på Folhälsomyndigheten sida: Klass 8 fick lära sig om antibiotikaresistens på Chalmers

 

Se den engelska sidan för mer information om forskargruppen.

 

Gruppmedlemmar